các cuộc thi hấp dẫn tại VNBA

Bình chọn sự sáng tạo

Cùng các cuộc thi hấp dẫn

01.

Thi Chuẩn mực đạo đức Ngân hàng

03.

Thi video - Tài năng Banker

02.

Thi Sáng tạo Tiktok - Tự hào Banker

04.

Thi ảnh - Nét đẹp Banker

Chúng tôi tin tưởng và rất mong trên chặng đường sắp tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ và phối hợp chặt chẽ của Quý hội viên để Hiệp hội Ngân hàng phát huy ngày càng tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình.
Phó Chủ tịch - Tổng thư ký
NGUYỄN QUỐC HÙNG

Về chúng tôi

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được thành lập ngày 14/5/1994 theo Quyết định số 247/TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 131/TCCP ngày 5/10/1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ

XEM CHI TIẾT
Hiệp Hội Ngân Hàng Việt Nam
Địa chỉ: Số 193 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Website: www.vnba.org.vn
Số điện thoại: (024)382 187 33